Instrukcja obsługi

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.

Każda strona BIP zawiera odnośnik  na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

 

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP składa się z 15 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się lewej strony okna BIP.

Informacje ogólne - w tym dziale zawarte są główne informacje dotyczące jednostki adres, telefony, godziny urzędowania itp.

Statut - pod tym przyciskiem kryje się statut biblioteki.

Sprawozdania - w tym dziale biblioteka publikuje swoje sprawozdania z prowadzenia działalności.

Pracownicy - w tej zakładce znajduje się lista pracowników wraz z pełnioną przez nich funkcją.

Ogłoszenia - w tym dziale publikowane są ogłoszenia GBP w Jastkowie.

Skargi i wnioski - znajdują się tu informacje gdzie i do kogo można kierować skargi oraz wnioski.

Regulamin - Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.

Kontakt - zakładka zawiera komplet danych kontaktowych do biblioteki i jej filii.

www.bip.gov.pl - link przekierowujący na stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawa prawna - zakładka prezentuje Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Redakcja BIP -  w tej zakładce znajduje się lista redaktorów niniejszego biuletynu.

Rejestry - w tym dziale prezentowane są wszystkie rejestry zmian dokumentów publikowanych w BIP.

Mapa biuletynu - kompletna informacja o strukturze całego biuletynu.

Statystyki BIP - informacje na temat oglądalności poszczególnych działów.

Instrukacja - Niniejsza instrukcja zawierająca opis znaczenia poszczególnych elementów biuletynu.

 

Na dole każdej strony znajduje się metryka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu. Jest tam również link do dziennika zmian danego dokumentu.

 


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-08-26 18:03:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-08-26 20:07:32
Odsłon: 1865
Dziennik zmian