Pracownicy

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Anna Wójcik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie 81 502-04-70
2 Magdalena Zarzeka Bibliotekarz w Jastkowie 81 50-20-470
3 Sabina Biedacha Bibliotekarz - filia w Tomaszowicach i punkt biblioteczny w Moszenkach 81 502-92-11
4 Krystyna Bukowska Bibliotekarz - filia w Dąbrowicy 81 502-08-06
5 Elżbieta Łuka Bibliotekarz - filia w Ożarowie 81 501-75-85
6 Małgorzata Czubiel Główny Księgowy 81 502-04-70
7 Jadwiga Flisiak Bibliotekarz - filia w Tomaszowicach 81 502-92-11