Jastkowskie Czytanie - relacja

17 października w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach miało miejsce IV Jastkowskie Czytanie. Tym razem narodową lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się uczniowie z klas VIII z szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz gimnazjum. Przybyli również zaproszeni goście. Pan Marcin Klimowicz bardzo ciekawie zaprezentował postać Stefana Żeromskiego i opowiedział o samym utworze. Uczniowie z Płouszowic przygotowali krótką scenkę z „Przedwiośnia” dotyczącą balu w Odolanach. Gospodarze spotkania poprosili o odczytanie fragmentów utworu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Krystyna Wawręta – dyrektor SP w Ożarowie, Kamil Ziółkowski – dyrektor GOKiS, Jerzy Sadawa – radny Gminy Jastków, Ewa Wasilewska – Wójcik – instruktor GOKiS, Marzena Pawłowska – nauczyciel języka polskiego w Jastkowie, ks. Jerzy Poręba – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy oraz Magdalena Zarzeka – dyrektor GPB w Jastkowie. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli wykazać się swoja wiedzą – wziąć udział w konkursie dotyczącym treści czytanych fragmentów.cimg7538