Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie ogłasza

nabór na stanowisko : Bibliotekarz

Warunki zatrudnienia:

- czas określony
- 0,5 etatu

Miejsce pracy : Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie filia w Tomaszowicach

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa wypożyczalni i czytelni dla dorosłych i dla dzieci, obsługa czytelni komputerowej.
2) Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej dla dzieci i młodzieży i innych zajęć zgodnie z programem działalności filii.

3) współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi.

4) Opracowanie zbiorów bibliotecznych.

5 ) Inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie co najmniej średnie bibliotekarskie i 2 lata stażu pracy w bibliotece publicznej lub wyższe bibliotekarskie pierwszego lub drugiego stopnia i 1 rok stażu pracy w bibliotece, lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i 3 lata stażu pracy w bibliotece, lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i 5 lat udokumentowanej praktyki w bibliotece.
3) Obywatelstwo polskie.
4) Niekaralność.
5) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
6) Znajomość obsługi jednego z bibliotecznych programów komputerowych.
Wymagania dodatkowe:
Komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.
2) Życiorys – C.V.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie świadectw pracy.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
6) Oświadczenie o niekaralności.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 17.12.2018 r. w siedzibie biblioteki lub przesłanie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie Piotrawin 2A 21-002 Jastków.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie adres: Piotrawin 2A, 21-002 Jastków, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon: 81 50-20-470

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.